dodatki do kąpieli trawiącej

Srebrzenie


Srebrzenie

Sterling Silver jest procesem zanurzeniowym, zaprojektowanym dla ostatecznego wykończenia płytek obwodów drukowanych, za pomocą którego przeprowadza się powlekanie powierzchni miedzi warstwą srebra. Doskonałe przygotowanie powierzchni miedzi dla procesu srebrzenia Sterling Silver gwarantuje dwuskładnikowy środek mikrotrawiący Sterling SurfacePrep. Środek ten poprzez mikrowytrawianie unikalnej topografii miedzi zapewnia optymalną przyczepność srebra i najwyższą jakość produktu.

ZALETY

równomierne, jednolite osadzanie z połyskiem, udoskonalona pielęgnacja

wysoka stabilność i długa żywotność kąpieli

szerokie okno robocze, łatwość kontroli i prowadzenia procesu

możliwość uzupełniania kąpieli, redukcja kosztów sporządzania i utrzymania kąpieli