dodatki do kąpieli trawiącej

Desmear


Desmear

Proces Desmear został opracowany specjalnie dla procesów usuwania zamazań (desmeryzacji) przy produkcji płytek wielowarstwowych i dwustronnych. Proces składa się z trzech komponentów:

alkalicznego środka do kondycjonowania otworów, alkalicznego nadmanganianu oraz środka zobojętniającego pozostałości nadmanganianu i dwutlenku manganu. System komponentów procesu Desmear idealnie oczyszcza ścianki otworów po wierceniu oraz powiększa ich powierzchnię poprzez selektywną oksydację żywicy. Tak wytworzona topografia ścian otworów przygotowuje powierzchnię żywicy do optymalnej adhezji miedzi chemicznej, gwarantuje pewne nałożenie powłoki i jej doskonałą przyczepność.

ZALETY

usuwając smary i wszelkie zabrudzenia pochodzące z wiercenia, zapewnia czystą, niezawodną metalizację otworów

wydłużona żywotność kąpieli, dzięki możliwości regeneracji nadmanganianu (MacDermid oferuje urządzenie do regeneracji elektrolitycznej)

może być stosowany do odtłuszczania (Desmear) i odtrawiania

środek do kondycjonowania nie zawiera chelatów (prosta obróbka ścieków) i gwarantuje wzrost szybkości trawienia nadmanganianu

kompatybilny z systemami epoxy, poliamid, FR-4 i innymi żywicami

niezawodna neutralizacja środkiem wolnym od nadtlenków, chlorków, hydrazyny prowadzi do wydłużenia trwałości roztworu (niskie narastanie miedzi w roztworze) i mniejszego oddziaływania na miedź