dodatki do kąpieli trawiącej

Obowiązek informacyjny RODO


Obowiązek informacyjny RODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony internetowej macdermid.pl, jest KMT MacDermid – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Papowie Toruńskim, ul. Heweliusza 37/10, 87-148 Łysomice

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zlecenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych administratora, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia.


7. Kontakt z biurem w sprawie ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym: kmtbiuro@macdermid.pl.