Nasza oferta

Blackhole

Blackhole SP jest słabo alkaliczną zawiesiną bazującą na węglu, przeznaczoną do pokrywania dielektrycznych powierzchni płytek drukowanych nieprzerwaną warstwą przewodzącą węgla. Obok podstawowej kąpieli Blackhole SP, częścią składową procesu powlekania powierzchni otworów jest system dwukomponentowy, zaprojektowany do oczyszczania powierzchni miedzianej i kondycjonowania szkła i żywicy płytki drukowanej. System ten idealnie przygotowuje płytkę do metalizacji bezpośredniej MacDermid Blackhole.

Do procesu Blackhole proponujemy również kąpiel mikrotrawiącą MacuPrep Etch G-5, która oczyszcza powierzchnię i tworzy idealną topografię miedzi, zapewniającą bardzo dobrą przyczepność. Aktywna powierzchnia miedzi po mikrooczyszczaniu i mikrotrawieniu zostaje zakonserwowana i zabezpieczona przed matowieniem za pomocą kąpieli BlackHole Antitarnish. Tak uzyskane powierzchnie są po wysuszeniu gotowe do fotoprocesu i gwarantują najwyższą jakość otrzymywanego produktu.

ZALETY:

 • długa trwałość kąpieli

 • możliwość uzupełniania, łatwość prowadzenia procesu, łatwa kontrola kąpieli

 • niskie zużycie chemikaliów, mały nakład pracy i niewielkie ilości odpadów

 • w przeciwieństwie do powlekania powierzchni otworów miedzią chemiczną, proces metalizacji bezpośredniej BlackHole nie wymaga zużycia płytek laminatu na wystartowanie kąpieli i wstępne „rozruszanie”

 • system do kondycjonowania jest wolny od dodatków kompleksujących i dlatego po zużyciu może być bez problemu usuwany do kanalizacji

MACu Prep Etch G-5 to kąpiel trawiąca dla miedzi, utworzona na bazie kwasu siarkowego
i nadtlenku wodoru stosowana do:

 • aktywowania powierzchni miedzi w procesie PTH

 • czyszczenia powierzchni przy tworzeniu ścieżek przewodzących

 • trawienia przed metodą utleniania

 • trawienia w procesie Blackhole

W procesie PTH MacuPrep Etch G-5 o delikatnym działaniu trawiącym zapewnia bardzo dobrą przyczepność miedź – miedź, w wyniku czego otrzymuje się idealnie przylegającą warstwę miedzi chemicznej, co jest gwarancją wysokiej jakości produktu.

W procesie utleniania MacuPrep Etch G-5 tworzy idealną topografię powierzchni dla równomiernego rozmieszczenia wytwarzanego tlenku i polepszenia przyczepności laminatu.

ZALETY:

 • długa trwałość kąpieli, co zapewnia obniżone zużycie chemikaliów, mały nakład pracy
  i niewielkie ilości odpadów

 • równomierne trawienie będące podstawą niezawodnego systemu wiążącego
  i wysokiej jakości produktu

 • eliminacja wszelkich dymów, dzięki maskującemu działaniu piany

 • zastosowanie automatycznego systemu Feed & Bleed (dolewania i odpływu) pozwala na utrzymanie stałej konsystencji i wydajności kąpieli

 • możliwość elektrolitycznego odzyskania metalu miedzi z kąpieli, co wydłuża żywotność roztworu

 • może być używany nie tylko w metodzie natryskowej, lecz także w metodzie zanurzeniowej

Desmear

Proces Desmear został opracowany specjalnie dla procesów usuwania zamazań (desmeryzacji) przy produkcji płytek wielowarstwowych i dwustronnych. Proces składa się z trzech komponentów:

alkalicznego środka do kondycjonowania otworów, alkalicznego nadmanganianu oraz środka zobojętniającego pozostałości nadmanganianu i dwutlenku manganu. System komponentów procesu Desmear idealnie oczyszcza ścianki otworów po wierceniu oraz powiększa ich powierzchnię poprzez selektywną oksydację żywicy. Tak wytworzona topografia ścian otworów przygotowuje powierzchnię żywicy do optymalnej adhezji miedzi chemicznej, gwarantuje pewne nałożenie powłoki i jej doskonałą przyczepność.

ZALETY

 • usuwając smary i wszelkie zabrudzenia pochodzące z wiercenia, zapewnia czystą, niezawodną metalizację otworów

 • wydłużona żywotność kąpieli, dzięki możliwości regeneracji nadmanganianu (MacDermid oferuje urządzenie do regeneracji elektrolitycznej)

 • może być stosowany do odtłuszczania (Desmear) i odtrawiania

 • środek do kondycjonowania nie zawiera chelatów (prosta obróbka ścieków) i gwarantuje wzrost szybkości trawienia nadmanganianu

 • kompatybilny z systemami epoxy, poliamid, FR-4 i innymi żywicami

 • niezawodna neutralizacja środkiem wolnym od nadtlenków, chlorków, hydrazyny prowadzi do wydłużenia trwałości roztworu (niskie narastanie miedzi w roztworze) i mniejszego oddziaływania na miedź

Odtłuszczanie

Metex Acid Cleaner L-15-ON jest kwaśnym środkiem odtłuszczającym o uniwersalnym zastosowaniu do wstępnej obróbki płytek drukowanych. Nadaje się doskonale do rozpylania w poziomych instalacjach przelotowych.

ZALETY

 • doskonale usuwa lekko oleiste zanieczyszczenia, warstwy śniedzi i tlenków z powłoki miedzianej

 • zastosowanie w procesie zanurzeniowym i przez rozpylanie

 • długa trwałość roztworu

 • łatwość kontrolowania i prowadzenia procesu

Miedziowanie

HiSpec2 jest kwaśną kąpielą miedzianą do nanoszenia rysunku ścieżek przewodzących o dużym stosunku stron przy konwencjonalnym zasilaniu prądem stałym. Kąpiel składa się z trzech komponentów: HiSpec2 Replenisher LW, HiSpec2 Brightener, MACuSpec9280 Wetter, gwarantujących odpowiednio precyzyjne sterowanie połyskiem i ziarnistością warstwy w danym zakresie gęstości prądu oraz równomierność krycia.

ZALETY:

 • jednolite, drobnoziarniste powłoki z półpołyskiem o bardzo dobrej odporności termicznej, co najmniej 5 cykli przy udarowym teście lutowania

 • dwukrotnie większa zdolność równomiernego krycia niż konwencjonalna kwaśna kąpiel miedziana

 • uproszczone prowadzenie procesu

 • gwarancja równomiernego krycia przy dużym stosunku stron i dużym zakresie gęstości prądu

 • wysoka jakość osadzania i doskonały rozkład na całej powierzchni płytki oraz otworów

 • duży stosunek wolnego kwasu do miedzi w elektrolicie

 • dodatki z niewielką zawartością składników organicznych

 • niezawodna kontrola analityczna dodatków za pomocą CVS

Cynowanie

ResTIN BMAT jest wysokowydajną kąpielą cynową na bazie kwasu metanosulfonowego (MSA), która została opracowana jako specjalna technika gwarantująca odporność metalu. ResTIN BMAT wytwarza bardzo cienkie i drobnoziarniste warstwy. Matowa, jasna powłoka już przy niewielkiej grubości warstwy daje niezawodną odporność na trawienie. Za pomocą ResTIN BMAT osiągana jest szczególnie duża prędkość osadzania. Dlatego proces ten nadaje się szczególnie jako uzupełnienie szybko pracujących kąpieli miedzianych. Podstawowa kąpiel składa się z dwóch komponentów: ResTIN BMAT Primary, który jest środkiem doskonalenia ziarna w procesie oraz ResTIN BMAT Secondary, który polepsza drobnoziarnistość i zapewnia uzyskanie szczelnej, ciągliwej powłoki.

ZALETY:

 • jednolita, szczelna i drobnoziarnista powłoka o dużej odporności na trawienie

 • duża szybkość osadzania

 • niezawodna kontrola analityczna dodatków za pomocą CVS

Srebrzenie

Sterling Silver jest procesem zanurzeniowym, zaprojektowanym dla ostatecznego wykończenia płytek obwodów drukowanych, za pomocą którego przeprowadza się powlekanie powierzchni miedzi warstwą srebra. Doskonałe przygotowanie powierzchni miedzi dla procesu srebrzenia Sterling Silver gwarantuje dwuskładnikowy środek mikrotrawiący Sterling SurfacePrep. Środek ten poprzez mikrowytrawianie unikalnej topografii miedzi zapewnia optymalną przyczepność srebra i najwyższą jakość produktu.

ZALETY

 • równomierne, jednolite osadzanie z połyskiem, udoskonalona pielęgnacja

 • wysoka stabilność i długa żywotność kąpieli

 • szerokie okno robocze, łatwość kontroli i prowadzenia procesu

 • możliwość uzupełniania kąpieli, redukcja kosztów sporządzania i utrzymania kąpieli

Cynowanie chemiczne

MACStan TM HSR 3 Tin jest cynową kąpielą wykończeniową zaprojektowaną dla zabezpieczenia możliwości lutowania płytek obwodów drukowanych. Powierzchnia miedzi jest pokrywana drobnokrystaliczną, gładką, nieporowatą warstwą cyny. Przez użycie nowo opracowanego systemu dodatku, zlikwidowane zostało formowanie się tzw. „tin whiskers”, wąsików cynowych, które są znane z wywoływania problemów elektrycznych na czystej cynie.

ZALETY

 • równomierne, jednolite osadzanie, ulepszona pielęgnacja i ochrona

 • minimalne tworzenie „tin whiskers”

 • cienka warstwa cyny tworzy wysoko rozwiniętą powierzchnię

 • gwarancja wyższej zdolności lutowania płytki

 • kompatybilność procesu z maskami ołowiowymi i bezołowiowymi

 • wysoka stabilność, długa żywotność kąpieli

 • proces kompatybilny z pionowym zanurzaniem i procesami poziomymi o produkcji ciągłej, bez konieczności używania skomplikowanej aparatury

 • szerokie okno robocze, łatwa kontrola procesu

 • możliwość uzupełniania kąpieli, redukcja kosztów sporządzania

 • długi okres magazynowania, do 12 miesięcy

Złocenie

Planar TM Final Finish Process jest procesem powierzchniowego wykończenia płytki. Podstawową kąpielą procesu jest Planar TM Immersion Gold - tworzy cienką warstwę złota, która jest osadzana na podłożu niklowym lub palladowym. Obok podstawowej kąpieli złota nieodłącznym składnikiem procesu jest kwaśny środek zabezpieczający całkowity obszar miedzi na płytce oraz kąpiel powlekająca płytkę lekko połyskującą, gładką warstwą niklu. Powłoka niklu nakładana jest w procesie chemicznym przed pokrywaniem płytki złotem lub palladem. Wstępne przygotowanie powierzchni płytki do nałożenia wykończeniowej warstwy ochronnej oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zapewnia kwaśny środek czyszczący Final Finish Acid Cleaner oraz mikrowytrawiacz MACuPrep Etch G-4.

ZALETY

 • równomierne osadzanie z połyskiem, udoskonalona pielęgnacja

 • wysoka stabilność, długa żywotność kąpieli

 • szerokie okno robocze, łatwość kontroli, możliwość kontroli za pomocą automatycznego urządzenia sterującego stężeniem niklu

 • możliwość uzupełniania kąpieli, redukcja kosztów sporządzania

 • możliwość odzysku metalicznego złota z kąpieli roboczej Planar TM Immersion Gold

 • wypróbowany proces produkcji, przewidywalność i niezawodność procesu

 • stała szybkość powlekania, przewidywalna grubość warstwy niklu

 • szeroki zakres obciążenia kąpieli, wzrost elastyczności produkcji

 • kąpiel nie zawiera soli cyjanku potasu i złota

 • proces złocenia stanowi alternatywę bezołowiową i gwarantuje najtrwalszą warstwę odporną na korozję, uszkodzenia i matowienie

Final Finish Acid Cleaner jest jednokomponentowym kwaśnym środkiem czyszczącym, zaprojektowanym dla zastosowania w pionowym zanurzaniu, w połączeniu z procesami końcowej obróbki MacDermid Final Finish. Ten środek czyszczący z łatwością usuwa tłuszcze, smary, tlenki i odciski palców oraz zaopatruje płytkę w powierzchnię z aktywną miedzią, idealną dla obróbki przy jakimkolwiek organicznym czy metalicznym środku zabezpieczającym możliwość lutowania od MacDermid.

MacDermid Final Finish Acid Cleaner jest kompatybilny z wszystkimi handlowo dostępnymi maskami lutowniczymi.

ZALETY

 • niskie stężenie przy sporządzaniu kąpieli i niskie koszty prowadzenia procesu

 • łatwość spłukiwania, co redukuje ilość zanieczyszczeń

 • szerokie okno robocze, prostota kontrolowania procesu

 • długa żywotność kąpieli, redukcja kosztów pracy, zużycia substancji chemicznych i kosztów usuwania odpadów

MACuPrep Etch G-4 jest proszkiem mikrotrawiącym, który tworzy doskonałą topografię i zapewnia doskonałą przyczepność miedź/miedź. MACuPrep Etch G-4 jest zaprojektowany dla różnorodnych zastosowań obejmujących przygotowanie powierzchni miedzi przed chemicznym osadzaniem miedzi, metodą utleniania, powlekaniem elektrolitycznym oraz przed nałożeniem warstwy ochronnej.

ZALETY

 • łatwa kontrola tempa trawienia, stałe tempa trawienia gwarantujące pewną jakość produktu

 • nie zawiera nadtlenków, co zapewnia niską egzotermiczność reakcji

 • wysoka stabilność i długa żywotność roztworu

 • MacDermid oferuje ciągły system pompujący Feed & Bleed (dopływu i odpływu), zaprojektowany specjalnie dla osiągnięcia stabilności stężenia miedzi

Warstwy wewnętrzne

MultiBond 100-A20 jest procesem zastępującym tlenki, opracowanym przez MacDermid, dającym doskonałą przyczepność wewnętrznych warstw wielowarstwowych płytek obwodów drukowanych. Proces składa się z trzech etapów: kąpiel czyszcząca (Cleaning) - kąpiel wstępna (Predip) – kąpiel pokrywająca ( Coating). MultiBond 100-A20 wytrawia unikalną, mikroporowatą topografię miedzi i przekształca powierzchnię w jednolitą ciemnobrązową warstwę miedziowo – organiczną, która gwarantuje bardzo dobrą przyczepność w nowoczesnych wielowarstwowych układach żywic epoksydowych.

ZALETY:

 • gwarancja doskonałej przyczepności

 • zastosowanie poziome i pionowe

 • zwiększenie elastyczności prowadzenia procesu, możliwość automatyzacji utrzymania kąpieli za pomoc

 • systemu dozowania "Feed & Bleed" (dolewania i odpływu)

 • minimalne ryzyko powstawania „Pink Ring” (różowego pierścienia)

 • wysoka, stała jakość i niezawodność wyrobu

 • w porównaniu z miedzią chemiczną MultiBond zapewnia krótszy czas procesu, mniejsze uzupełnianie i zużycie dodatku oraz redukcję kosztów utrzymania

Trawienie Cu

High Speed Ac-Cu-Guard jest wysoko zbuforowanym amoniakalnym roztworem trawiącym opracowanym specjalnie dla procesów wytwarzania wysokojakościowych obwodów drukowanych z metalizacją otworów, obwodów wielowarstwowych. Zastosowanie najnowszych dodatków buforujących zapewnia utrzymywanie stałej wartości pH roztworu roboczego. W połączeniu z najnowszymi urządzeniami natryskowymi High Speed Ac-Cu-Guard zapewnia wysoką, stałą szybkość trawienia z jednoczesnym zmniejszeniem podcięć i minimalnym wpływem na ciemnienie metalicznego rezistu.

ZALETY

 • zużyty roztwór trawiący (CUSOL 140-R) przyjmowany jest z powrotem przez MacDermid (umowa ekologiczna)

 • wysoka prędkość trawienia, nastawiana według potrzeb klienta

 • wysoka stabilność i małe podtrawianie przez zastosowanie nowoczesnych katalizatorów
  i inhibitorów

 • kompatybilność z prawie wszystkimi materiałami odpornymi na trawienie: ołów/cyna, ołów, cyna (galwaniczna lub chemiczna), złoto, nikiel, rod, srebro, cyna-nikiel, wszystkie lakiery sitodrukowe rozpuszczalne w rozpuszczalnikach, wszystkie materiały fotorezystywne rozpuszczalne w rozpuszczalnikach

 • automatyczna kontrola gęstości i dozowanie automatyczne (dostarczane na życzenie)

 • dzięki dodatkom specjalnych nie ma prawie żadnego działania niszczącego na ołów / cynę

 • bardzo mała tendencja do tworzenia osadów

 • ciągła metoda pracy kąpieli zapewnia redukcje kosztów eksploatacji

Trawienie Sn

Eliminator SNH jest skutecznym, ekonomicznym striperem cyny i cyny z ołowiem. Środek ten zapewnia wysoką wydajność przy równoczesnym zmniejszeniu częstotliwości wymiany kąpieli oraz redukcji czasu przestoju urządzenia i kosztów robocizny. Eliminator SNH jest zaprojektowany głównie do użycia w formie natrysku. Eliminator SNH jest idealnie dostosowany do ciągłej pracy systemu dolewania i odpływu (Feed & Bleed)

ZALETY

 • system jednoskładnikowy gwarantuje łatwość przeprowadzania procesu

 • eliminuje osady i zapychanie się urządzeń, przez co zmniejsza czas przestoju maszyny
  i redukuje koszty utrzymania

 • możliwość dużego obciążenia kąpieli rozpuszczonymi metalami (150 g/L) zapewnia maksymalną wydajność pracy

 • wysoka wydajność przy stosunkowo szybkim tempie stripowania

 • niska egzotermiczność reakcji zapewnia bezpieczeństwo i wydłużoną żywotność urządzenia

 • bardzo niewielkie atakowanie miedzi

 • kąpiel nie zawiera nadtlenków, fluorków ani chelatów, nie atakuje szkła ani żywicy, proces łatwy w obsłudze bez wydzielania oparów, gryzących dymów

 • gwarancja stałej, wysokiej jakości oraz wydajności procesu

 • polepszenie wartości SIR daje gwarancję całkowitego spełnienia wymagań testów przy testowaniu elektrycznym płytki