Nasi Klienci

Instytut Tele- i Radiotechniczny
O.J-S.C. "Minsk Watch Plant"

Od 01.01.2010r nasza firma jest jedynym przedstawicielem firmy MacDermid w krajach:

Polska

Rosja

Białoruś

Ukraina

Litwa

Łotwa

Estonia

Wyłączność dotyczy produktów ES (Electronic Solutions) stosowanych do produkcji obwodów drukowanych.